Thông tin chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu


Số KHLCNT 20190618874 - 00
Loại thông báo Thông báo thực
Hình thức thông báo Đăng lần đầu
Tên KHLCNT Trường trung học cơ sở Phương Tú, huyện Ứng Hòa; Hạng mục: Cải tạo nhà lớp học 2 tầng 12 phòng, cải tạo nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ;
Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ứng Hòa
Tên chủ đầu tư Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ứng Hòa
Phân loại Dự án đầu tư phát triển
Trạng thái quyết định Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư
Ngày phê duyệt 06/06/2019
Số hiệu QĐ phê duyệt KHLCNT 464/QĐ-UBND
Tổng mức đầu tư 3.230.849.000 VND
Ngày đăng tải 08/06/2019

Số gói thầu : 5

STTLĩnh vực LCNTTên gói thầuGiá gói thầu (VND)Chi tiết nguồn vốnHình thức LCNTPhương thức LCNTThời gian bắt đầu tổ chức LCNTLoại hợp đồngThời gian thực hiện hợp đồng
1Tư vấnGói thầu số 1: Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSĐX gói thầu xây lắp + Chi phí hạng mục chungNgân sách HuyệnChỉ định thầu, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạngMột giai đoạn một túi hồ sơQuý 2 Năm 2019Trọn gói45 Ngày
2Xây lắpGói thầu số 2: Xây lắp + Chi phí hạng mục chungNgân sách HuyệnChào hàng cạnh tranh, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạngMột giai đoạn một túi hồ sơQuý 2 Năm 2019Trọn gói180 Ngày
3Tư vấnGói thầu số 3: Giám sát thi công Xây lắp + Chi phí hạng mục chungNgân sách HuyệnChỉ định thầu, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạngMột giai đoạn một túi hồ sơQuý 2 Năm 2019Trọn gói180 Ngày
4Phi tư vấnGói thầu số 4: Bảo hiểm công trìnhNgân sách HuyệnChỉ định thầu, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạngMột giai đoạn một túi hồ sơQuý 2 Năm 2019Trọn gói18 Tháng
5Tư vấnGói thầu số 5: Kiểm toánNgân sách HuyệnChỉ định thầu, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạngMột giai đoạn một túi hồ sơQuý 4 Năm 2019Trọn gói30 Ngày
Original

[Disclaimer: The below text is machine translated. For accurate information kindly refer the above text in original language.]

Translated Text

Contractor Selection Plan

Bidding PackagePhuong Tu secondary school, Ung Hoa district; Category: Renovating 2-storey classroom of 12 rooms, renovating multi-purpose houses and auxiliary items;
Bidding PartyManagement board of construction projects of Ung Hoa district
No.TypePackage NamePackage Price
1ConsultancyPackage 1: Consulting on HSYC preparation and evaluation of Bidding package for construction package General cost item10.852.166
2WorksPackage 2: Construction General item cost2.599.998.005
3ConsultancyPackage # 3: Construction supervision of general item costs82.521.676
4Non-ConsultancyPackage 4: Construction insurance2.009.660
5ConsultancyPackage 5: Audit56.862.942